Unieważnienie kredytów frankowych

Unieważnienie kredytów frankowych

Polacy coraz częściej decydują się na wytoczenia powództwa bankom w sprawach dotyczących kredytów frankowych. W przeważającej większości wygrywają. Dla osób spłacających kredyty frankowe wytoczenie powództwa może być niezwykle korzystne. Natomiast zawiłe sformułowania i skomplikowane przepisy często onieśmielają niejednego z nas.

1. Niedozwolone klauzule – jak odnaleźć je w swojej umowie?

Tzw. niedozwolonych kaluzule stanowią podstawę wszelkich działań zmierzających do unieważnienia umowy. Co do zasady są to klauzule nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem, kształtujące prawa i obowiązki w sposób naruszający jego interesy. W przypadku kredytów frankowych koniecznym jest zwrócenie uwagi na postanowienia, które sugerują jednostronne ustalenie miernika wartości przez bank w przypadku waloryzacji rat kredytu. W efekcie takich zapisów niemożliwym jest wywnioskowanie, w jaki sposób obliczane są kursy walut i wysokość rat. Innymi słowy – bank sformułował umowę bez ujawniania jak obliczać będzie należności, pozostawiając sobie prawo do dowolnego ich ustalania.

2. Unieważnienie czy odfrankowienie – co jest korzystniejsze?

W momencie, w którym uda nam się zidentyfikować niedozwolone postanowienia umowne pozostaje kwestia sformułowania żądania. A czego możemy się domagać od banku? Bardzo korzystną interpretację przyjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 3 października 2019 r. (C-260/18), który stoi po stronie unieważnienia kredytów frankowych. W razie takiego rozstrzygnięcia w danej sprawie przyjmuje się, że umowa nigdy nie została zawarta, a strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to, co otrzymały. Sprawę komplikują jednak (na niekorzyść banków) terminy przedawnień, a orzecznictwo, póki co, nie daje jednoznacznej odpowiedzi co do sposobu rozliczania.

Drugim równie często formułowanym żądaniem jest tzw. odfrankowienie, które polega na usunięciu niedozwolonych klauzuli z umowy i ponownym przeliczeniu wszystkich wpłaconych do tej pory rat. W takim przypadku bank musi oddać to, co przez lata zostało „nadpłacone”.

Co jest korzystniejsze – unieważnienie czy odfrankowienie? Udzielenie odpowiedzi wymaga przeprowadzenia analizy w oparciu o konkretną, indywidualną sprawę. Co do zasady rozwiązaniem atrakcyjniejszym dla konsumenta i bardziej uciążliwym dla banków jest unieważnienie umowy. Natomiast zawsze warto odfrankowienie umieścić jako żądanie ewentualne, które będzie dochodzone na wypadek, gdyby sąd nie przychylił się do unieważnienia umowy.

Natomiast nie można stwierdzić, by tak sformułowane żądania dadzą oczekiwany efekt. Na powodzenie powództwa wpływać może wiele czynników, a ocena, czy dany zapis stanowi niedozwolone postanowienie umowne może w niektórych przypadkach nastręczać trudności. Pomimo że póki co większość spraw frankowiczów kończy się zwycięstwem, warto zainwestować w pomoc profesjonalnych pełnomocników, którzy rzetelnie ocenią wszystkie czynniki ryzyka i szanse na powodzenie.

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną osobom posiadającym kredyty frankowe. Analizujemy umowy, wyliczamy wysokość możliwych roszczeń oraz wskazujemy, czy w konkretnym przypadku warto unieważnić czy odfrankować kredyt. Przygotowujemy pozwy przeciwko bankom oraz reprezentujemy Klientów przed sądami.

W ramach świadczonych usług proponujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  1. analizy umowy kredytu frankowego;
  2. wyliczamy wysokość możliwych do uzyskania roszczeń;
  3. wskazujemy najkorzystniejszą ścieżkę postępowania (unieważnienie lub odfrankowanie);
  4. przygotowujemy pozwy przeciwko bankom oraz reprezentujemy w postępowaniach sądowych.

Zapisz się na newsletter

Prawnik Rybnik

Zapraszamy do współpracy

Umów spotkanie
Nasz zespół świadczy pomoc prawną zarówno w biurze Kancelarii, jak i w siedzibie klienta oraz innym dogodnym miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Adres biura w Rybniku

ul. Energetyków 83
44-200 Rybnik

Adres biura w Katowicach

ul. Sądowa 4/6
40-078 Katowice

Adres biura w Warszawie

ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

Kontakt

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z RODO.