TARCZA 3.0 ORAZ ŚLĄSKI PAKIET DLA GOSPODARKI

Prawo, Tarcza antykryzysowae

TARCZA 3.0 ORAZ ŚLĄSKI PAKIET DLA GOSPODARKI

Pandemia koronawirusa jest wyzwaniem nie tylko dla władz państwowych czy służb medycznych, ale również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wprowadzony na terytorium Polski stan epidemii w istotny sposób ingeruje w różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego. W odpowiedzi rząd wprowadził tzw. „tarczę antykryzysową”, obejmującą szereg instrumentów mających służyć utrzymaniu przedsiębiorstw oraz miejsc pracy. Najnowsze instrumenty wsparcia ujęte są w tzw. „Tarczy 3.0”. Także władze Województwa Śląskiego wprowadziły własny pakiet pomocowy pn.: „Śląski pakiet dla gospodarki”, o wartości miliarda złotych.

1. Tarcza 3.0

Trzecia odsłona rządowej „Tarczy antykryzysowej” („Tarcza 3.0”) obejmuje szereg nowych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców oraz zmiany w dotychczas funkcjonujących. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze założenia „Tarczy 3.0” wynikające z przyjętego przez Sejm dnia 30 kwietnia 2020 r. rządowego projektu ustawy:

• umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł;

• rozszerzenie katalogu uprawnionych do świadczenia postojowego na samozatrudnionych, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas: przed 1 lutego 2020 r.);

• rozszerzenie grona mikroprzedsiębiorców uprawnionych do otrzymania tzw. „mikropożyczki” w kwocie 5000 zł o również tych, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas: przed 1 marca 2020 r.).

2. Śląski pakiet dla gospodarki

„Śląski pakiet dla gospodarki” to program wsparcia dla przedsiębiorstw, uruchomiony przez władze Województwa Śląskiego. Uwzględnia 5 filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Wartość środków skierowanych do przedsiębiorców wynosi 1 miliard złotych. Przewidziano możliwość uzyskanie wsparcia zarówno na bieżące potrzeby (np. wynagrodzenia pracowników, koszty zabezpieczające prowadzoną działalność gospodarczą, towary, usługi, zapasy, koszty najmu itp.), jak i na rozwój przedsiębiorstw (nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji, mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji, oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji, zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną itp.).

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest identyfikacja kluczowych problemów Państwa firm oraz ograniczenie negatywnego wpływu pandemii na prowadzoną działalność gospodarczą.

Pomagamy przedsiębiorcom pozyskiwać środki z „Tarczy antykryzysowej” oraz „Śląskiego pakietu dla gospodarki”.

W ramach świadczonych usług proponujemy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

\1) wsparcia w pozyskiwaniu funduszy na utrzymanie przedsiębiorstw oraz miejsc pracy; \2) pomocy w zastosowaniu i dostosowaniu się do nowych regulacji; \3) wsparcia dla właścicieli firm i zarządów spółek; \4) przygotowania przedsiębiorstw do przyjęcia rządowych rozwiązań pomocowych; \5) spraw pracowniczych (przestój, praca zdalna, urlop itp. – przygotowanie regulaminów pracy zdalnej, umów, aneksów, oświadczeń itd.); \6) doradztwa dot. relacji z kontrahentami oraz najemcami i wynajmującymi; \7) podatków i ZUSu.

Zapisz się na newsletter

Prawnik Rybnik

Zapraszamy do współpracy

Umów spotkanie
Nasz zespół świadczy pomoc prawną zarówno w biurze Kancelarii, jak i w siedzibie klienta oraz innym dogodnym miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Adres biura w Rybniku

ul. Energetyków 83
44-200 Rybnik

Adres biura w Katowicach

ul. Sądowa 4/6
40-078 Katowice

Adres biura w Warszawie

ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

Kontakt

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z RODO.