PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW A KREDYT HIPOTECZNY

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW A KREDYT HIPOTECZNY

Finanse, Kredyty, Prawo

Podział majątku a kredyt hipoteczny 

W przypadku rozwodu majątkowa wspólność małżeństwa przestaje istnieć, natomiast zgromadzony podczas wspólnego pożycia majątek trzeba będzie między dotychczasowych małżonków podzielić. Nie wszyscy mają na uwadze, że majątek wspólny składa się nie tylko z aktywów, ale również i z pasywów (zadłużeń). Jednym z takich pasywów jest wspólnie zaciągnięty kredyt hipoteczny. Nie bez powodu się mówi, że kredyt łączy ludzi mocniej niż małżeństwo.

Co ze wspólnymi długami?** 

Wspólny majątek małżonków podzielić można u notariusza, gdy małżeństwo zostaje rozwiązane w zgodzie, a w przypadku sporu między małżonkami w sądzie. Natomiast podział będzie dotyczył tylko i wyłącznie aktywów, a więc rzeczy, które posiadamy – mieszkanie, samochody, pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym. W przypadku pasywów, a więc wszelkiego rodzaju zadłużeń, kwestie te należy uregulować bezpośrednio z wierzycielem. W przypadku kredytu hipotecznego będzie to Bank, w którym został zaciągnięty kredyt. Ani sąd, ani notariusz nie mają możliwości podzielić między małżonków rat kredytu hipotecznego, nie mogą też zwolnić któregokolwiek z małżonków z obowiązku ich spłacania.

Czy wynik sprawy rozwodowej ma wpływ na sytuację kredytobiorców?** 

Nie. Obowiązek regularnego spłacania rat przez obojga byłych już małżonków jest niezależny od tego komu sąd przyzna mieszkanie, czy też od ponoszenia winy przez jednego z nich za rozpad małżeństwa. Kredytobiorcy zobowiązani są wobec banku solidarnie. Przez odpowiedzialność solidarną wobec Banku należy rozumieć obowiązek spłaty rat kredytu ciążący na każdym z małżonków (czy też byłych małżonków) w taki sam sposób, w takim samym zakresie. Bank niezależnie od postanowień rozwodowych czy też prywatnych ustaleń między małżonkami, ma prawo dochodzić wierzytelności od każdego z byłych małżonków. Jakiekolwiek umowy podpisywane między byłymi małżonkami dotyczące zobowiązań kredytowych mogą jedynie służyć do późniejszych rozliczeń między nimi samymi, dla Banku pozostają bez większego znaczenia. Bank jest wyłącznie zainteresowany regularną spłatą rat kredytu. Bez znaczenia jest od kogo przychodzi przelew. Dopóki więc umowa kredytowa jest zawarta pomiędzy Tobą a Bankiem, Bank będzie od Ciebie dochodził roszczeń, niezależnie od tego czy jesteś w posiadaniu zakupionej nieruchomości oraz na co umówiłeś się z byłym małżonkiem.

Czy są więc jakieś sposoby, aby uwolnić się od kredytu hipotecznego, a tym samym zakończyć wszelkie relacje z byłym małżonkiem?

Sprzedaż wspólnego mieszkania

Najprostszym sposobem na pozbycie się wspólnego zadłużenia jest sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką. Następnie spłata kredyty hipotecznego z otrzymanych w ten sposób środków pieniężnych. Jako współwłaściciele mieszkania, czy też domu jednorodzinnego, możecie nim dobrowolnie rozporządzać. Niespłacenie kredytu zaciągniętego na jego zakup nie ogranicza Waszych praw. Możecie więc nieruchomość wynajmować lub sprzedać. Jest to o tyle korzystne rozwiązanie, iż relatywnie szybko pozbędziecie się ciążącego na Was zadłużenia, a także jesteście w stanie definitywnie zakończyć relacje z byłym małżonkiem. Dodatkowym atutem może być nadwyżka, którą otrzymacie ze sprzedaży nieruchomości, których ceny nieustannie idą w górę.

Wyłączenie jednej z osób z kredytu hipotecznego** 

Rozwiązanie to zaleca się w sytuacji, gdy jedna ze stron życzy sobie pozostać w zajmowanym dotychczas mieszkaniu i samodzielnie dalej spłacać kredyt hipoteczny. Wyłączenia jednego z byłych małżonków z kredytu hipotecznego można dokonać na drodze aneksowania dotychczasowej umowy kredytowej w Banku, w którym kredyt został zaciągnięty. Procedurę inicjuje się poprzez złożenie wniosku o wyłączenie. We wniosku byli małżonkowie muszą wskazać, że z uwagi na ustanie małżeństwa, a tym samym wspólności majątkowej chcieliby zakończyć wszelkie stosunki między sobą. Złożenie wniosku powoduje zbadanie przez bank zdolności kredytowej osoby, która miałaby przejąć kredyt hipoteczny. Dopiero gdy Bank stwierdzi, że były małżonek chcący przejąć kredyt hipoteczny ma zdolność kredytową, wówczas będzie mógł Cię z niego wyłączyć. Jednakże pozytywna ocena zdolności kredytowej Twojego byłego małżonka wcale nie oznacza automatycznego wyłączenia. Bank może Cię wyłączyć, ale nie musi. Wyłączenie to bowiem wcale nie leży w interesie Banku. Wyłączając Cię Bank nie będzie mógł w przyszłości dochodzić od Ciebie roszczeń w przypadku ewentualnej niewypłacalności Twojego byłego partnera. W celu zwiększeniem szans na uzyskanie zgody Banku na wyłączenie jest dołożenie do kredytu hipotecznego innej osoby. Mogą to być rodzice lub rodzeństwo byłego małżonka chcącego przejąć kredyt hipoteczny, nowy partner lub jakakolwiek inna bliska osoba. Pod warunkiem, że przejdzie ona pozytywnie procedurę badania zdolności kredytowej. W ten sposób były małżonek nieposiadający zdolności kredytowej pozwalającej na dalsze, samodzielne spłacanie kredytu będzie mógł skorzystać z pomocy najbliższych, aby zatrzymać mieszkanie i potencjalnie oszczędzić swoim dzieciom dodatkowego stresu związanego z przeprowadzką. Natomiast drugi z byłych małżonków nie będzie musiał się obawiać wezwania do zapłaty rat kredytu za mieszkanie, w którym od dawna już nie mieszka.

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną w zakresie doradztwa i reprezentacji przed sądami w sprawach rozwodowych i o podział majątku wspólnego, w szczególności poprzez:

  1. reprezentację w postępowaniu rozwodowym;
  2. reprezentację w sprawach o podział majątku wspólnego;
  3. reprezentację w sprawach dotyczących kontaktów z dziećmi.

Zapisz się na newsletter

Prawnik Rybnik

Zapraszamy do współpracy

Umów spotkanie
Nasz zespół świadczy pomoc prawną zarówno w biurze Kancelarii, jak i w siedzibie klienta oraz innym dogodnym miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Adres biura w Rybniku

ul. Energetyków 83
44-200 Rybnik

Adres biura w Katowicach

ul. Sądowa 4/6
40-078 Katowice

Adres biura w Warszawie

ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

Kontakt

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z RODO.