Koniec publikacji LIBOR. Jakie zmiany czekają na kredytobiorców?

Finanse, Kredyty, Prawo

Koniec publikacji LIBOR. Jakie zmiany czekają na kredytobiorców?

Co to jest LIBOR i jakich umów dotyczy?

LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Wskaźnik ten stanowi podstawę do wyliczania oprocentowania kredytów indeksowanych do franka lub denominowanych w walucie franka szwajcarskiego. Również od wskaźnika LIBOR można uzależnić wysokość oprocentowania innych kredytów walutowych USD, EUR, JPY, GBP. LIBOR jest podstawowym element formuł zawartych w dokumentacjach finansowych. Natomiast fluktuacja wskaźnika wpływa na wysokość spłacanych rat kredytu przez frankowiczów.

Zmiana z LIBOR na SARON

Z dniem 1 stycznia 2022 roku wskaźnik LIBOR CHF przeliczony zostanie według nowego wskaźnika SARON (ang. Swiss Average Rate Overnight). Natomiast na chwilę obecną notowania LIBOR CHF oraz SARON są jednakowe. Mimo wszystko w przyszłości ze względu na czynniki makroekonomiczne i rynkowe może się to zmienić.

Zmiany dla kredytobiorców

Przeliczenie wskaźnika LIBOR na SARON jest przede wszystkim istotne dla frankwoiczów, których kredyty są indeksowane i denominowane. W takim przypadku należy spodziewać się poinformowania ze strony banku o zachodzących zmianach stawki referencyjnej. Pozostaje to bez wpływu na ważność zawieranych umów. Oznacza to, że żądać ich unieważnienia można nadal wyłącznie na drodze sądowej. Wprowadzenie wskaźnika SARON do umów kredytowych nie będzie wymagać ich aneksowania.

Uwaga na banki!

Banki, wykorzystując swoją pozycję dominującą, wysyłają swoim klientom aneksy do umów z postanowieniami określającymi zasady wyznaczania wskaźnika alternatywnego na wypadek zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego, który obowiązuje dla danej umowy (WIBOR), a także zasady wyliczania których celem jest wyrównanie różnic pomiędzy wartościami wskaźników – tego znikającego i tego go zastępującego. Taki aneks stanowi o konieczności stosowania wskaźnika wybranego przez bank w przyszłości i oznacza wyłączne zabezpieczenie interesu banku. Stanowczo odradza się podpisywanie wszelkich aneksów do umów bez wcześniejszej konsultacji nowych postanowień z prawnikiem!

Ponadto sposób obliczania wskaźnika SARON wymaga odpowiedniej wiedzy, którą posiadają specjaliści. Przeciętny konsument nie jest w stanie określić, czy wyliczenia nowego wskaźnika zostały dokonane w sposób prawidłowy. Celem uniknięcia nadużyć ze strony banków konsumenci powinni skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. W województwie śląskim obecnie pozostaje 37 tysięcy kredytów frankowych, których spłata przypada na kolejnych kilka lat. Nie wszyscy kredytowicze jednak decydują się na walczenie przed sądem o unieważnienie takich umów. Orzecznictwo opowiadające się sprzyja wygrywanym procesom. Zatem należy rozważyć wytoczenia powództwa bankowi w tej sprawie.

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną w zakresie umów frankowych. W ramach świadczonych usług proponujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  1. niedozwolonych postanowień umownych;
  2. dochodzenia unieważnienia umów o kredyt we frankach przed sądem (odfrankowienie);
  3. zawierania ugód z bankami.

Zapisz się na newsletter

Prawnik Rybnik

Zapraszamy do współpracy

Umów spotkanie
Nasz zespół świadczy pomoc prawną zarówno w biurze Kancelarii, jak i w siedzibie klienta oraz innym dogodnym miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Adres biura w Rybniku

ul. Energetyków 83
44-200 Rybnik

Adres biura w Katowicach

ul. Sądowa 4/6
40-078 Katowice

Adres biura w Warszawie

ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

Kontakt

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z RODO.